Phân loại rác để bảo vệ môi trường
Vườn quốc gia Yok Don mới trang bị thêm thùng phân loại rác với mục tiêu nâng cao nhận thức cho khách du lịch cũng như người dân địa phương trong công tác bảo vệ môi trường.
Vườn quốc gia mong muốn, tất cả chúng ta cần phải có ý thức và tạo thói quen trong sinh hoạt cũng như đi du lịch không nên vứt rác bừa bãi mà nên thu gom rác, phân loại, xử lý đúng phương pháp để góp phần bảo vệ môi trường.
Chúng ta sẽ rất tự hào nếu chúng ta được sống trong môi trường xanh, sạch, đẹp.