Tập huấn về sơ cấp cứu tại Yok Don
Trong hai ngày 10 và 11 tháng 01 năm 2022, Tổ chức Động vật Châu Á và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cho cán bộ Vườn quốc gia Yok Don, Tổ chức Động vật Châu Á và nhân viên Trung tâm bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk.
Những bài học mà giảng viên cung cấp rất có giá trị và mang tính thực tiễn cao.
Các học viên đã hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa và tin tưởng rằng mọi người sẽ sử dụng các kỹ năng đã học đúng cách trong trường hợp cần thiết.
Nguồn hình ảnh: Tổ chức Động vật Châu Á

Nguồn hình ảnh: Tổ chức Động vật Châu Á